Industrie 4.0 is vanaf het begin succesvol, en door de verdere ontwikkelingen op het gebied van draadloos communiceren worden ook nieuwe markten, producten en diensten voor bedrijven mogelijk.

Als men kijkt naar de transformatie die de maakindustrie momenteel doormaakt op basis van industrie 4.0 gaat dit vele malen sneller dan de voorgaande drie industriële revoluties. Een toenemende mate van digitalisering, kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning maakt dit allemaal mogelijk.

Samenwerken tussen ontwikkelaar, producent en gebruiker wordt intensiever en sneller. Feedback kan a la minuut worden gegeven en verwerkt. Voor bedrijven heeft dit wel een grote impact. Niet alleen tijdens het productie- of assemblageproces moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van industrie 4.0. Nee industrie 4.0 heeft impact op de gehele bedrijfsvoering ergo op de bedrijfsvoering binnen de keten.

Om industrie 4.0 echt succesvol te laten zijn, zal er een goede samenwerking en afstemming moeten plaatsvinden tussen markt, politiek, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Samen zullen ze moeten gaan kijken naar een optimalisatie met name op het gebied van de digitale informatie voorziening, die een essentieel onderdeel is van industrie 4.0.

Breedbandinternet, glasvezel, 5 G zijn zaken die ervoor moeten zorgen dat industrie 4.0 stappen vooruit kan maken. De politiek zal hierin het voortouw moeten nemen en hiervoor de nodige financiële bronnen en infrastructuur beschikbaar moeten stellen. Om op deze manier de concurrentiekracht van de eigen industrie te behouden en te bevorderen. En er zal een eenduidige politieke lijn moeten komen, onafhankelijke van alle partijpolitiek. Dit in het belang van de economische ontwikkeling van het betreffende land.

De toenemende mate van digitalisering binnen industrie 4.0 zal er voor gaan zorgen dat ondernemingen maatregelen moeten gaan treffen op het gebied van IT security, proces ontwikkeling, proceskennis en proceszekerheid. Dit vergt ook een andere manier van denken van het management. Een veel meer integrale denkwijze zal in toenemende mate de strategie van een bedrijf gaan bepalen. Samenwerken over afdelingen heen en zelfs binnen de bedrijfskolom, geografisch onafhankelijk, bepaalt het individuele succes van een organisatie binnen industrie 4.0.

PIEK ziet deze ontwikkeling en werkt daarom al intensief samen met de belangrijkste bedrijven en organisaties binnen de elektronische verbindingsindustrie. Regelmatig worden de consultants van PIEK geraadpleegd als het gaat om ketenintegratie binnen de maak- en assemblage industrie.

PIEK zal u met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van Industrie 4.0 op de hoogte houden blijven houden.