Veel gestelde vragen (FAQ)

/Veel gestelde vragen (FAQ)

Hebt u nog vragen? Op veel van u vragen kunt u een antwoord vinden via onze FAQ pagina. Op de FAQ pagina hebben we de vragen verdeelt in vragen met betrekking tot producten gekoppeld aan IPC en vragen met betrekking tot PIEK.

Het is niet mogelijk om vanaf uw werkplek online een examen af te leggen. Bij alle IPC examens moet er een IPC trainer (CIT of MIT) aanwezig zijn, en dat gedurende de gehele tijd dat het betreffende examen duurt. Bij een online examen maakt de trainer verbinding via zijn account met IPC en daarna kan de student inloggen met een door IPC verstrekte login code.

Nee, IPC-A-600 CIS certificeringen zijn gepersonaliseerde certificeringen. Er is echter een apart certificeringstraject op bedrijfsniveau, de zogenoemde IPC Validatie Service. Neem contact op met PIEK om meer details hierover te ervaren.

Nee. Voor de IPC helpdesk heeft u een andere inlogcode nodig. Klik op de “certification Help Desk” knop in het Portal, en meldt u aan voor een nieuwe inlogcode.

Er zijn drie manieren.

  1. IPC General Inquiries: certification@ipc.org
  2. IPC Certification Hotline: +1-847-597-2982 voor dringende vragen
  3. IPC Helpdesk voor CQI en training gerelateerde items.

Nee, iedere deelnemers dient over zijn eigen, uniek, emailadres te beschikken.

Dit is afhankelijk van de inhoud van het betreffende contract. Als expliciet naar een bepaalde versie is verwezen, dan blijft dit dan ook de betreffende versie. Maar als er in het contract staat, de meest actuele versie, dan moet het automatisch steeds de nieuwste versie zijn. IPC heeft geen richtlijnen met betrekking tot deze situaties.

Op de achterkant van ieder IPC document vindt u een “standard improvement form”. Vul dit in en stuur dit dan naar IPC. Let op, het kan zijn dat u een ouder IPC document heeft en dat daar niet het juiste adres van IPC opstaat. IPC zetelt momenteel in Bannockburn. U kunt de fout ook digitaal melden. Op de website van IPC treft u ook het betreffende formulier aan. U kunt dit dan per email aan IPC sturen.

Als de klant een IPC standaard in zijn contract vermeldt, dan heeft dit betrekking op zijn product. Echter, de specificaties van de klant in een contract of tekening gaan altijd voor de IPC standaards.

Nee, blijkbaar is de klant werkzaam binnen de ruimtevaartsector (S staat voor Space). Voor deze sector heeft IPC een specifieke groep van producten ontwikkeld, een zogenaamd addendum. Dit is een document dat de specificaties bevat speciaal voor de ruimtevaartsector en is een aanvulling op de J-STD-001F. Let op, de J-STD-001FS moet niet worden gebruikt in combinatie met de J-STD-001E.

Alle IPC documenten kunt u bestellen via de IPC webshop.

Is dat het geval neem dan contact met PIEK op. Telefonisch via 045 570 33 33 of per mail sales@piek.email.

Ieder certificaat heeft een uniek ID nummer en is toegekend op individuele basis. Indien u uw certificaat bent kwijtgeraakt, neem dan contact met PIEK op om de mogelijkheden te bekijken voor een vervangingscertificaat.

Een IPC certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf het moment dat de training succesvol is afgesloten. Het certificaat verloopt steeds op de laatste dag van de betreffende maand.

Voorbeeld: uw hebt succesvol het examen op 9 september 2016 afgesloten, dan is uw certificaat geldig tot en met 30 september 2018.

CIT betekent in dit geval Certified IPC Trainer. CIS betekent Certified IPC Specialist. De CIS training is een generalistische training die voor iedereen die werkzaam is in de elektronische verbindingsindustrie geschikt is. Een CIT training is voor degenen die zelf CIS certificeringen en hercertificeringen willen doceren.

Alle IPC certificeringen zijn geldig tot de laatste dag van de maand waarop ze zijn gedateerd. Hercertificering is mogelijk binnen een periode van 90 dagen voor de vervaldatum, zonder dat dit gevolgen heeft voor de oorspronkelijke hercertificeringsdatum. Met andere woorden, ook al laat u de hercertificering vroeger plaatsvinden, de oorspronkelijke datum plus twee jaar is dan de nieuwe vervaldatum van uw certificering.

Voorbeeld: uw certificaat is geldig tot eind januari 2017. U neemt deel aan een hercertificering op 18 november 2016. Uw nieuwe certificaat is dan geldig tot eind januari 2019.

Zolang uw certificering nog geldig is kunt u een verlening aanvragen voor maximaal 90 dagen. Hiervoor moet u contact opnemen met PIEK via sales@piek.email. Hiervoor dient u de volgende items te mailen; uw naam, het nummer van uw certificaat, de vervaldatum en dat u een verlening van maximaal 90 dagen wenst voor uw certificering. Vergeet dan ook niet meteen een datum te plannen voor uw hercertificering. Neem bij de hercertificering de bevestigingsmail van PIEK en een copy van uw certificaat mee. Zonder deze twee documenten is het niet mogelijk om te hercertificeren.

Nee, indien uw certificering is verlopen dan kunt u niet meer in aanmerking komen voor een hercertificering. U dient dan weer een certificeringsopleiding te volgen.

Heeft u een certificeringstraject bij PIEK gevolgd, dan informeert PIEK u tijdig. Hierdoor bent u steeds op tijd voor de hercertificering.

Alleen IPC geautoriseerde opleidingscentra met gecertificeerde IPC trainers mogen medewerkers IPC certificeren volgens het IPC opleidingsprogramma.

Bij IPC kunt u altijd terecht om te controleren of de betreffende organisatie geautoriseerd is om het betreffende IPC certificeringstraject te certificeren.

PIEK is een van de weinige IPC opleidingscentra dat geautoriseerd is om alle IPC trainingen te doceren en te deelnemers te certificeren.

Zolang uw certificaat geldig is kunt u aan IPC vragen om uw certificering met maximaal 90 dagen te verlengen. Om deze verlenging online te realiseren kunt u naar https://certification.ipc.org gaan, en daar via uw login en password inloggen. Zodra u ingelogd bent, ziet u een overzicht van al uw certificeringen. Deze worden zichtbaar zodra u op “My Certification Summery” klikt. Klik daarna op de betreffende certificering die u verlengd wilt hebben. Zodra u dit gedaan heeft, zal er een update plaatsvinden met betrekking tot de vervaldatum van uw CIT certificering. En u krijgt via een email hiervan een bevestiging. Neem deze bevestigingsmail en een copy van uw certificaat mee naar uw hercertificering. Zonder deze twee documenten kunt u niet hercertificeerd worden.

Ja, zolang u een geldige IPC-A-600H CIT certificering heeft, bent u gerechtigd om de CIS certificeringen te doceren. Belangrijk is dat u zich als trainer goed gaat voorbereiden. En dat u over de juiste trainingskit beschikt voor het doceren van de J versie. De betreffende kit kunt u via de reguliere weg bestellen.

Ja, als u uw groep aanmeldt in de CQI Portal, dan heeft u de keuze tussen de J of de H versie.

Nee, het lidmaatschap van IPC is niet noodzakelijk om gecertificeerd te worden als CIT.

Nee, IPC vermeldtt expliciet in haar trainingsprogramma dat module 1, de module waar het examen op gebaseerd is, een belangrijke module is in het certificeringstraject. Zonder dat deze module is gevolgd en succesvol met een online examen is afgesloten, mogen de deelnemers niet gecertificeerd worden.

Nee, het is niet toegestaan om IPC documenten te gebruiken om zelf medewerkers te trainen. IPC documenten mogen alleen gebruikt worden om op te leiden tot een IPC certificaat en alleen door IPC gecertificeerde trainers. Het gebruik van IPC documenten voor andere doeleinden is verboden.